www.SJENICA.net

Mi smo deo sajta www.Sjenica.com

www.SJENICA.net - Mi smo deo sajta www.Sjenica.com

SAVETI POLJOPRIVREDNIH STRUCNJAKA

Ishrana ovaca na paši Područje Pešterske visoravni, kao i sela u podnožju planina Rogozne i Golije, sa nepreglednim pašnjacima i livadama, izuzetno su pogodna za razvoj stočarstva, posebno ovčarstva. Pored dobrih uslova za razvoj ovčarstva na ovom području, broj ovaca je u stalnom padu. Ovce najbolje iskorišćavaju pašu