www.SJENICA.net

Mi smo deo sajta www.Sjenica.com

www.SJENICA.net - Mi smo deo sajta www.Sjenica.com

RTV Novi Pazar: Efikasniji rad poljoprivrednih udruženja

RTV Novi Pazar Predstavnici Me?uopštinske unije poljoprivrednih udruženja organizovali su sastanak za poljoprivrednike i predstavnike njihovih udurženja na kom su zajedni?ki razgovrali o boljoj organizaciji, efiksanosti i ?lanstvu na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice. A predstavnici Poljoprivredne stru?ne i savetodavne službe ponudili svim proizvo?a?ima da ove godine organizovano i zajedni?ki nabave kvalitetna i proverena povrtarska semena, kako bi ratarska sezona bil što uspešnija. Za sve one koji se na bilo koji na?in bave poljoprivrednom proizvodnjom od velike je važnosti je da budu registrovani ?lanovi poljoprivrednih uduzenja i da imaju komunikaciju sa organizcijama preko kojih su ?esto oragnizovane subvencije, donacije i mnoge druge povoljnosti koje olakašavaju rad predstavnicima gazdinstava